ADN15: Z Ewą Mukoid MCC ICF również o tym, czy filozof jest lepszym coachem

ADN15: Z Ewą Mukoid MCC ICF również o tym, czy filozof jest lepszym coachem